Hvorfor psykoterapi og følelser

Hvorfor psykoterapi og følelser

Hvorfor er dét vi føler så vigtigt?

Rent evolutionsmæssigt er der et helt klart formål med vores følelser. De guider os nemlig til at gøre eller sige det, der sikre vores overlevelse. De påvirker og former den måde vi forstår og omgås hinanden og virkeligheden i det hele taget.

Følelser er sindstilstande, vitale for vort sociale samliv og mentale sundhed. Billedlig talt udgør de det bærende element i menneskets psyke. Det er følelserne der ”tænder” os når vi for eksempel står over for en trussel eller føler vrede. Det er også følelserne der ansporer os til at forsvare os selv.

Når vi bliver kede af det, opsøger vi andre for at få omsorg og hjælp. Føler vi selvtillid, er vi ofte åbne for nye tiltag, føler os sikre, nysgerrige og stærke. Mangler vi selvtillid tør vi ofte ikke række ud efter hjælp. Det er dog vigtigt at forstå, at
vi er ikke vores følelser og tanker, men vi har følelser og tanker.

Grundlæggende følelser

Hvorfor psykoterapi og følelser

Hvis vi kigger på vores følelser er der 3 essentielle, yderst vigtige følelser der fortæller den egentlige sandhed om os, som individ, det vi trives og vokser i: Frihed – Fred – Accept

Disse følelser er positive følelser af tilfredsstillede behov for – kærlig – engagement – begejstring – inspiration – taknemlighed – glæde osv.

I stedet for at blive tilfredsstillet og sat fri bliver vi ofte taget som gidsler af vore følelser. Vi bliver grebet af situationer i livet, hverdagen eller på arbejdspladsen som får vi mennesker til at reagere negativt.

Stolthed – Vrede – Begær – Frygt – Ked af det hed: er alle følelser, som kan opstå ved utilfredsstillende behov såsom: frygt – anspændthed – sårbarhed – forvirring – uro – smerte osv.

I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at du ofte vil tolke andres adfærd og se virkeligheden udfra din egen sårede synsvinkel. Dette betyder, at du oplever en fortolkning af en følelse i stedet for at mærke din egen følelse.

Eksempel: du føler dig afvist – forladt – intimideret – manipuleret – svigtet – taget for givet – nedgjort osv.

Alle er vi mennesker med forskellige baggrundshistorier. Vi har hver vores egen verden med lidelser, frygt og smerte, der kan forårsage store følelsesmæssige udsving, hvilket leder os ind i et hamsterhjul af tanker. Derved kommer vi længere og længere væk fra følelserne inde i os selv.

Mindfulness

Her kommer mindfulness ind i billedet. At blive mindful er et stærkt redskab, et redskab der hjælper os til forstå hvad der sker når vi føler det vi føler, og tænker det vi tænker.

Med mindfulness kan vi vælge det der gør os stærke og giver os kræfter og energi. Vælge at give slip på gamle vaner vi har været så tro overfor men ikke længere behøver. Accepterer dét som er sket, fordi det er sket, men fremadrettet være mindful tage din tid til at mærke og føle, at tænke, for så at svare eller handle, det er frihed.

Dyrke yoga eller sidde i stilhed med opmærksomheden rettet mod åndedrættet, tømme hovedet, rette opmærksomheden indad, mærke efter hvad hjertet længes efter, at være mindful og opmærksom på hvad der rører sig i dit indre.

Terapi kan hjælpe dig med at udrede og bevidstgøre dit følelsesmæssige forsvar og følelserne bag, så du kan se og leve dit liv mere levende og frit.

Bestil en tid her

Følg med her

© Bodil Thing 2022. All rights reserved www.bodilthing.dk.