Skam, selvværd og selvforståelse

Skam, selvværd og selvforståelse

SKAM er en følelse som er medfødt og tillæres gennem livet… Vi lever ofte livet med denne tilstand af skam uden at være klar over det. Det kan blive meget ødelæggende for vores egen essens.

Har du nogen sinde oplevet fornemmelsen eller tanken om, hvorfor gjorde/sagde jeg
det, for derefter at opdage, at du gjorde det af ren frygt og angst for represalie og ydmygelser?

Mennesker er flokdyr. Vi har brug for tilknytning, kærlighed, nærhed og omsorg. Det hænger sammen med vores identitet og dermed altså vores følelser, krop, relationer og kompetencer. Bliver vi overset, ikke hørt, ikke spejlet, gjort til grin eller udskældt, udelukket af fællesskabet, kommer skammen med et smertens snit i indre krop og sjæl.

Skammen får os til at føle os pinlige, forkerte, ydmygede, værdiløse, ikke værd at elske og dette gælder såvel sociale sammenhænge som i privatlivet. En gennemgribende forkerthedsfølelse og mindreværdsfølelse kan opstå som en konsekvens af tidlig ramthed og mangel på samhørighed, spejling en disharmoni og oplevelse af ikke at være i samklang med omverdenen.

Vi kan miste tilliden

Skam er udelukkelse af kollektivet, en relationel grundlæggende medfødt følelse, en kropslig følt sansning/reaktion der beskytter vores sårbarhed. Skam er mere end blot en følelse. Skam mærkes som en kropslig reaktion, som går forud for forstanden. Skam gør, at vi kan miste tilliden og forbindelsen til os selv.

Ramt af skam?

En skam-ramt, har svært ved at være sig selv, som den man er med fejl og mangler i andres nærvær.

Skam skyldes den indre blufærdighed, ængstelse for at være forkert og sårbar, og derfor tillære sig at være i livet. Vi ser ned på os selv, både med andres og egne øjne.

Skam kan ramme vores selvrespekt og selvforståelse. Derfor opbygger/prøver vi gennem tanker og overbevisninger at skjule vores sårbare og svage sider. Vi lader som om, vi har det godt, selvom vi er ved at forbløde og dø indvendig af skam. Skam er knyttet til noget latterlig og vanærende og manifesteres i noget vi har gjort. Endnu mere afgørende vedrører det, den vi er.

Det der er brug for

Det der er brug for

Som skamramt har vi brug for trygge rammer og kærlige omgivelser i forholdet til og sammen med andre mennesker. Når vi som skamramte står og ikke kan finde skoven for bare træer og hele tiden hører den indre kritiker tale – “du er ikke god nok, ikke værd at elske”, så har du brug for hjælp til selvforståelse. Én der kan vise dig vejen ud gennem skammens rædsler, da det at være skamramt stort set er umuligt at komme ud af på egen hånd, helt alene.

Hvis du på nogen måde kan nikke genkendende til ovenstående så fortvivl ikke, der er en vej ud. 

2 typer af skam

2 typer af skam

Rød skam

RØD skam: er som oftest en kortvarig forbigående skamfølelse, de fleste vil kunne genkende. En kropslig følelse (rødmen, hidsighed, slår blikket ned) der opstår forhold til andre, hvor vi føler, vi gør noget forkert. Vi vil gøre alt for at undgå at føle os små, blive ´udleveret´, udstillet i forsamlinger, hjælpeløse, magtesløse, svage, inkompetente, dumme eller klodsede i andres nærvær.

Digtet ”Rødt og hvidt” af Else-Britt Kellqvist beskriver forskellen, kompleksiteten og modsætninger i skamfølelsen.

RØDT er skammens og kærlighedens farve.
Før hændte det at den unge pige med rødmende kinder blufærdigt slog øjnene ned for sin elskedes blik. Og aldrig mere er man mere åben over for livet end når man rødmer. DEN RØDE SKAM er blodfyldt og dunker af liv. Den hjælper os til at værne om det allermest private og intime.”

Hvid skam

Hvid skam: udspringer af en smertelig negativ selvfølelse af intet værd og forkerthed tidligt i livet, hvor den indre kerne underminerer livsgnisten. Følelsen af skam er blevet en kronisk ”sygdom”, en konstant indre kritiker, der kører os rundt i manegen og kan forårsage depression, isolation, angst og stress af indre tilstand/væren i følelsen af ikke at høre til i livet.

Digtet ”Rødt og hvidt” af Else-Britt Kellqvist beskriver forskellen, kompleksiteten og modsætninger i skamfølelsen.

HVIDT er uskyldens og dødens farve. Men hvidt er også det stivnede ansigt lammet af skam. Det er dødblegt fordi det er ramt af en skam så ødelæggende at den udsletter alt liv. DEN HVIDE SKAM ødelægger og lammer. Den står i forbund med døden. Den trænger ind i det allermest private og intime.”

Bestil en tid her

Følg med her

© Bodil Thing 2022. All rights reserved www.bodilthing.dk.